Služby

Sanace železobetonu

Realizujeme sanace železobetonových konstrukcí inženýrských staveb ( mosty, vodojemy, čistírny odpadních vod), ale i objektů pozemního stavitelství ( sanace železobetonových skeletů, základů  injektáže silově spojující, těsnící injektáže proti vodě nebo výplňové injektáže aktivovanou cementovou směsí a zesilování kamenného zdiva injektáží organokřemičitany).

Nabízíme a provádíme veškeré technologie sanace, zesilování konstrukcí a rekonstrukce objektů včetně technického poradenství a projektové dokumentace.

Speciální projekty

Zvedání těžkých břemen a speciální projekty – provádí středisko pod vedením Ing.Jiřího Srpa. Jedná se převážně o zvedání mostních konstrukcí, výsuvy mostů, synchronní zvedání mostních polí a manipulace s těžkými břemeny, deaktivace ložisek, odlehčení stropů před aplikací uhlíkových lamel a dalších zesilujících prvků.

Tryskání vysokotlakým vodním paprskem a abrazivní tryskání

Nabízíme tryskání železobetonových i ocelových konstrukcí Vysokotlakým vodním paprskem až do tlaku 2 800 Bar ( Woma Ecomaster 2 800 ), pískování nebo tryskání agregátem Harben ( VVP do 1 000 Bar)  Při velmi vysokém tlaku vody a užití specifických trysek  čistíme kovové konstrukce od nátěrů, což mohou být jak staré haly, obnažená výztuž v konstrukcích nebo autoveteráni. Voda odstraní nátěry a rez a přitom dále nepoškodí původní kov. Tryskání vodou je zároveň ekologické neboť nedochází k vzniku prachu a odpadu z abraziva.

Generální dodávky staveb

Dáváme přednost přímé realizace zakázek pro investora před subdodávkami. Proto u zakázek, kde je sanace či rekonstrukce převažující činností nabízíme kompletní provádění staveb.