Sanace železobetonu

Realizujeme sanace železobetonových konstrukcí inženýrských staveb ( mosty, vodojemy, čistírny odpadních vod), ale i objektů pozemního stavitelství ( sanace železobetonových skeletů, základů  injektáže silově spojující, těsnící injektáže proti vodě nebo výplňové injektáže aktivovanou cementovou směsí a zesilování kamenného zdiva injektáží organokřemičitany).

Nabízíme a provádíme veškeré technologie sanace, zesilování konstrukcí a rekonstrukce objektů včetně technického poradenství a projektové dokumentace.